Through Description

Through Description

Dec 13, 2014 - Jan 6, 2015

Opening: Dec 13, 2014 15:00 Saturday
Artist: Zhan Chong
Solo Exhibition
You Miss The Truth

You Miss The Truth

Oct 18, 2014 - Nov 23, 2014

Opening: Oct 18, 2014 Saturday
Curator: Cui Cancan
Artist: Zhang Yue
Solo Exhibition
Beach

Beach

Sep 6, 2014 - Oct 12, 2014

Opening: Sep 6, 2014 16:00 Saturday
Artist: Kong Lingnan
Solo Exhibition
L in K

L in K

Jul 26, 2014 - Aug 31, 2014

Opening: Jul 26, 2014 16:00 Saturday
Artist: Lin Ke
Solo Exhibition
Painting Lesson Ⅳ:Trinity of Profile-Shape-Image

Painting Lesson Ⅳ:Trinity of Profile-Shape-Image

Jun 1, 2014 - Jul 13, 2014

Opening: Jun 1, 2014 16:00 Sunday
Curator: Bao Dong
Artists: Deng Yifu , Jian Ce , Tao Damin , Xiang Qinghua , Xu Xiaoguo , Zhang Hui
Group Exhibition
To Heal

To Heal

Feb 22, 2014 - Mar 22, 2014

Opening: Feb 22, 2014 16:00 Saturday
Artists: Oya Anna , Yang Song
Group Exhibition

NEWSLETTER