If I Could

If I Could

Mar 23, 2018 - May 20, 2018

Opening: Mar 23, 2018 16:00 Friday
Curator: Cui Cancan
Artist: Zhang Yue
Solo Exhibition
Moulds

Moulds

Jan 6, 2018 - Mar 11, 2018

Opening: Jan 6, 2018 15:00 Saturday
Artist: Zhan Chong
Solo Exhibition
Hu Qingtai’s Solo Project

Hu Qingtai’s Solo Project

Jan 6, 2018 - Feb 5, 2018

Opening: Jan 6, 2018 15:00 Saturday
Curator: Zhang Yingying
Artist: Hu Qingtai
Project
A Separation

A Separation

Nov 25, 2017 - Dec 31, 2017

Opening: Nov 25, 2017 16:00 Saturday
Curator: Zhu Zhu
Artists: Chen Ke , Dong Jinling , Feng Lin , Hu Yinping , Liu Shiyuan , Liu Silin , Qin Jin , Shen Xin , Song Kun , Xie Qi , Yang Yuanyuan , Yao Qingmei , Zhou Jie , Zhu Tian
Group Exhibition
Do Androids Dream of Electric Cows?

Do Androids Dream of Electric Cows?

Sep 28, 2017 - Nov 19, 2017

Opening: Sep 28, 2017 16:00 Thursday
Curator: Qiu Zhijie
Artist: Chen Baoyang
Solo Exhibition
Track/ Locus

Track/ Locus

Sep 28, 2017 - Nov 18, 2017

Opening: Sep 28, 2017 16:00 Thursday
Curator: Zhang Yingying
Artist: Liu Yazhou
Project

NEWSLETTER